Com cada any, celebrarem l’Assemblea General de l‘Associació de Periodistes Europeus de Catalunya (APEC) a la seu del Col·legi de Periodistes de Catalunya a Barcelona (Rambla de Catalunya, 10) el dia 17 de desembre de 2019 a les 10:30h en primera convocatòria i a les 11h en segona, i definitiva, convocatòria.

L’Assemblea General tindrà el següent Ordre del Dia:

1. Aprovació de l’Acta de l’Assemblea General anterior
2. Informe sobre la Memòria d’Activitats
3. Aprovació del compte de resultats i del pressupost per a l’exercici següent
4. Presentació de candidatures per la renovació de la Junta Directiva
5. Votació a partir de les candidatures presentades per elegir la nova Junta Directiva
6. Precs i Preguntes

Us recordo que, segons els Estatuts de l’APEC, la candidatura a la Junta Directiva ha d’estar formada pels següents càrrecs: presidència, vicepresidència, secretaria, tresoreria i vocalies, càrrecs que han de ser exercits per persones diferents. Si es presenten diverses candidatures, l’Assemblea elegirà la candidatura per acord de la majoria (més vots a favor que en contra) de sòcies i socis presents o representats.

Per exercir el vot, caldrà estar al corrent de pagament de les quotes anuals (30€) de l’APEC que es poden ingressar al número de compte de Caixabank:

ES15 2100 0379 9102 0029 3150

Categories: Activitats

0 comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *