L’Associació de Periodistes Europeus de Catalunya (APEC) es va crear el 2 de gener del 1989, a Barcelona, per un grup de professionals que creien en la divulgació dels valors de la integració europea.

L’associació, que no té afany de lucre, té uns Estatuts propis i està inscrita amb el número 10457 de la secció 1a del Registre de Barcelona de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques.

La Junta es reuneix diverses vegades al llarg de l’any i estableix un calendari d’activitats. Actualment, qualsevol periodista que treballi des de Catalunya, o que vivint i treballant en qualsevol punt del planeta vulgui difondre els valors de la integració europea en qualsevol mitjà local, europeu o internacional, pot ser membre de l’APEC.

Els periodistes catalans, que som protagonistes del projecte europeu, pensem que hem d’aprofundir en la realitat i en el debat dels problemes que ens planteja Europa com a marc polític i social dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya. Europa com a projecte polític té moltes coses a defensar i a criticar.

Com a periodistes volem debatre sobre l’evolució del nostre ofici, després de la introducció de les noves tecnologies i d’un nou marc polític i social format per 28 estats membres. També volem parlar de l’ofici entre les periodistes de la Unió Europea i amb els nostres veïns.

Només ens guia la idea de fer un periodisme rigorós que reculli les inquietuds de la diversitat cultural i social que forma la Unió Europea així com les ganes de trobar-nos tots ens un mateix projecte professional, polític, social i cultural.

Són integrants de la Junta de l’APEC:

 • Ramon Vilaró (president)
 • Carme Colomina (vicepresidenta)
 • Alícia Oliver (secretària)
 • Josep Molina (tresorer)
 • Jordi Bertran
 • Teresa Carreras
 • Josep Maria Martí Font
 • Eva Peruga
 • Marc Vidal (vocals)

Fan funcions de secretaria de l’APEC:

 • Neus Martínez
 • Pilar Navarro

Sempre ens trobareu a apec@periodistes.cat